Menu

Detalhes

Activerende didactiek

Activerende didactiek

autor:
Lia Bijkerk; Wilma van der Heide
 
editor:
Bohn Stafleu van Loghum
 
edição:
1
 
ano de publicação:
2016
 
idioma:
DUTCH
 
ISBN:
9789036811750
 
 
formato:
ileio (leitura online e APP)
 

Alle docenten die lesgeven in het hbo moeten aan de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voldoen. Dit boek is een hulpmiddel voor docenten om deze kwalificatie te verkrijgen en biedt inspiratie om te werken aan de competenties ‘ontwerpen’ en ‘doceren’. Het uitgangspunt in dit boek is de didactische visie die ook beschreven is in het boek ‘Activerend opleiden. Didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs’ van dezelfde auteurs. Deze visie is nu verder geoptimaliseerd. Activerende didactiek is een methode van lesgeven die inspeelt op verschillen tussen studenten. Het accent in dit boek ligt op de didactiek met betrekking tot het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs en is opgezet vanuit praktische vragen waarmee docenten in het hoger beroepsonderwijs vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? Hoe vind of maak ik materiaal voor mijn lessen? En, hoe kan ik studenten uitdagen? Activerende didactiek maakt het onderwijs meer gedifferentieerd, waardoor de talenten van studenten beter benut worden. De vele praktische voorbeelden en tips in dit boek zijn afkomstig uit de praktijk van verschillende hogescholen en toegespitst op de BDB. De reflectievragen en portfolio-opdrachten helpen bij het inschatten van de eigen bekwaamheid op het gebied van ontwerpen en doceren.Activerende didactiek – Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs is in eerste instantie bestemd voor hbo-docenten. Daarnaast kunnen ook mbo-docenten, docenten voortgezet- en basisonderwijs, trainers, facilitatoren, bedrijfsopleiders, praktijkopleiders, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, coaches en docenten betrokken bij volwasseneneducatie met dit boek werken aan hun didactische kwaliteiten.

Informação indisponível.

Pessoal
Tipo de licença Permissão de impressão
Acesso Perpétuo ilimitado


Leitura online: um utilizador por sessão (sem simultaneidade)
Leitura offline (com a APP): máximo de 2 dispositivos em simultâneo

Institucional

Se o e-book que deseja adquirir se destinar a uma biblioteca ou instituicao por favor contacte a MARKA Lda para mais informacoes:

Email: [email protected]
Telefone: + (351) 21 322 4040
Fax: + (351) 21 322 4044


Morada:
Rua dos Correeiros, 61,3º Andar
1100-162 Lisboa
Portugal